ORGANIZAČNĚ

14.09.2015 09:08

SCHŮZKA RODIČŮ A PŘÁTEL

V neděli hrajeme domácí utkání proti Tichonicím, očekávám plnou účast, jediný otazník a držíme mu palce je Ady.

Bylo by dobré aby přišli alespoň na konec utkání všichni rodiče či zástupci a abychom pohovořili o plánech, nárocích rodičů a každého očekávání. Abychom si vyjasnili organizační věci, a otevřeně promluvili o tom co se nám nelíbí.

Přineste i eventuální návrhy o Námi uspořádaných akcích či setkáních. Byl bych rád kdybychom se domluvili, že těchto akcí se ujme organizačně Olina Houdková, které zároveň blahopřejeme ze zdárného léčení po operaci.

Začátek utkání je v 11.hod 20.9.2015 v neděli.

 

UPOZORŇUJI !!!

Je potřeba s každým vstupem na web a prohlížení plánu na týden se podívat i do KALENDÁŘE AKCÍ.

Tento je neustále doplňován a aktualizován, a zde najdeme datumové uspořádání jednotlivých akcí, abychom s nimi mohli počítat.

 

V ostatních rubrikách je snaha zachytit co nejpodrobněji Foto, tabulky, statistiky z pořádaných akcí, jsou zde i odkazy na Ostatní týmy jak Vlašimi, tak ostatních.Např.odkazy OFS jsou naše utkání(Kácov) v okresní soutěži.

 

Oddělení TÝM - doplníme o Rubriku CVIČENÍ, které provádíme v každém tréninku, a bylo by dobré aby každý hráč si cviky zkoušel a osvojil.

 

AKCE MIMO UTKÁNÍ

Jako podpora A-týmu Vlašimi držíme služby na podávání míčů. Utkání v tomto věku dítěte jsou určitě zajímavá ohledně poznatků práce s míčem, rozestavění hráčů, a také o uvolnění myšlenek jeho samotného. V tomto by se dětem mělo napomoci, a zápas A týmu absolvovat. II.liga už není tak malá příležitost spatřit České talenty v akci.

PODZIM - 24.10.Olomouc – starší přípravka Poustka – 6-8 osob -14:15 hod

15 minut před výkopem u zástupce hlavního pořadatele p.Dojáčka před vstupem do tribuny. Sportovní oblečení v klubových barvách.

 

OMLUVY

V minulých letech byl neustále tolerován nešvar omluvit se kdykoliv před utkáním nebo akcí, ...hlavně se omluvit. V letošním roce jsou již Naši svěřenci v letech, kdy k tomuto sportu mohou najít vztah nebo ho ztratit. Proto přehodnoťte i své uvažování jako jejich zástupci, a dětem ten sport umožněte v co největší míře. Aby je sport bavil, musí být se všim všudy s dobrou partou (i rodičů).

Omluvy určitě je potřeba minimálně s týdenním předstihem. Zatím nejsou nominace na zápasy, ale pokud se budou opakovat neuvážené náhodné omluvy, přinutí okolnosti nominace dělat. Jsou samozřejmě vážné vyjímky v omluvách nebo předem nahlášené domluvy.